Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Illustrasjonsbilde fra ROAF

Samarbeider for å øke gjenvinningen

12 kommuner i Østfold-regionen har valgt å gå sammen for imøtekomme nye materialgjenvinningskrav fra EU.

EU stiller stadig høyere krav for materialgjenvinning. 55 pst. av husholdningsavfall skal materialgjenvinnes i 2025, og 65 pst. i 2035. Snittet i 12 Østfold-kommuner er per i dag 30 pst. Disse kommunene har valgt å gå sammen for å imøtekomme de nye kravene, og i 2020 etablerte de Østfold Avfallssortering IKS (ØAS). ØAS skal planlegge, bygge og drifte et automatisk sorteringsanlegg for restavfall fra husholdninger. Anlegget skal bidra til å oppnå EUs mål om 65 pst. gjenvinning, og skal etter planen skal være i drift og ta imot avfall fra over 310 000 innbyggere fra første halvdel i 2024.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Nøkkeltall grønt lån

Utestående grønt lån:

36 mill. kroner

Totalkostnad:

362 mill. kroner

Prosjektperiode:

2020-2023

Kategori:

Avfall og sirkulærøkonomi