Hopp til hovedinnhold

Lån med fastrente

  • Den enkleste og mest effektive måten å sikre renten på
  • Forutsigbarhet
  • Mulighet for grønn renterabatt på 0,1 prosentpoeng

Lån med fastrente gir forutsigbarhet i framtidige rentekostnader. Fastrentelån kan delutbetales hvis beløpsstørrelser og utbetalingstidspunkter fastsettes ved inngåelsen av fastrenteavtalen. Lånet krever minimalt med løpende oppfølging, noe som bidrar til enkel finansrapportering. 

Med lån med fastrente er det mulighet for grønn renterabatt på 0,1 prosentpoeng.

Informasjon og vilkår

Løpetid Opptil 50 år, 1 - 10 års fastrente Kan endres omkostningsfritt
Rentefastsettelse Fastrente i ønsket løpetid
Avdrag Valgfritt, serie eller avdragsfritt
Rentebinding 1 til 10 år fastrente
Mulighet for grønn rente Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur Ikke under løpetid med fastrente
Renteberegningsmetode 30 / 360 dager
Oppsigelse av lån 14 dagers varslingsfrist Eventuell over- eller underkurs beregnes ved førtidig innfrielse
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid
Gjeldsbrev