Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Lån med fastrente

Lån med fastrente gir forutsigbarhet i framtidige rentekostnader.

  • Den enkleste og mest effektive måten å sikre renten på
  • Gir forutsigbarhet
  • Mulighet for grønt lån med renterabatt på 0,1 prosentpoeng

Langt lån som krever minimalt med løpende oppfølging, noe som bidrar til enkel finansrapportering. 

Informasjon og vilkår

Løpetid Opptil 50 år, 1 - 10 års fastrente Kan endres omkostningsfritt
Rentefastsettelse Fastrente i ønsket løpetid
Avdrag Valgfritt, serie eller avdragsfritt
Rentebinding 1 til 10 år fastrente
Mulighet for grønn rente Les informasjon om grønne lån
Fleksibilitet i avdragstruktur Ikke under løpetid med fastrente
Renteberegningsmetode 30 / 360 dager
Oppsigelse av lån 14 dagers varslingsfrist Eventuell over- eller underkurs beregnes ved førtidig innfrielse
Egnet for delutbetalinger
Gebyrfritt i KBN
Varslingsfrist for renteendringer
Konvertering av renteprodukter i lånets løpetid
Gjeldsbrev