Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kalkylerente

Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på 0,5 prosentpoeng.

Kalkylerente brukes for å regne ut selvkost i kommuner og fylkeskommuner. Selvkost benyttes for sentrale kommunale tjenester som renovasjon, vann og avløp.

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler innenfor selvkostområdet samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

Utviklingen i rentemarkedet påvirker våre anslag for kalkylerente de neste årene.

Anslag på kalkylerenter

I KBN oppsummer vi årlig kalkylerenten, og gjør anslag for de neste årene.


Se siste rentewebinar