Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Selvkost

Brukere av tjenester i en kommune skal betale det disse tjenestene koster.

Viktige tjenester i en kommune hvor selvkost benyttes er blant andre:

  • Renovasjon
  • Vannforsyning
  • Avløpshåndtering
  • Tømming fra slamavskillere
  • Plan- og byggesaksbehandling

Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Den totale kostnadsøkningen inkluderer:

  • Utlegg ved anskaffelsen
  • Drift
  • Rentekostnader
  • Bortfall av renteinntekter

For å regne ut selvkost må man vite hva kalkylerenten er på.

Les mer om kalkylerente og se anslag fremover