Hopp til hovedinnhold

Varsling

Dersom du ønsker å varsle om kritikkverdige forhold (eksempelvis brudd på regelverk, interne retningslinjer, eller etiske normer) i Kommunalbanken, kan dette rapporteres til compliance@kbn.com. Alle varsler vil bli behandlet konfidensielt, og varslerens personopplysninger vil kun bli oppbevart i den grad det er nødvendig for å behandle varselet.

Dersom du ønsker anonymitet kan du benytte Kommunalbankens eksterne varslingskanal: https://trustcom.pwc.no/kommunalbanken.