Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Møt våre ansatte

I KBN jobber det om lag 80 dyktige medarbeidere som på hver sin måte er viktig for at vi skal nå våre målsettinger som bedrift. Lurer du på hvem som jobber her og hva de gjør? Vi har spurt noen av KBNs ansatte om å fortelle mer om deres arbeidsdag.

Ragnhild Vannebo

Vannebo, Ragnhild-web.jpg

Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon fra CBS. Master i økonomi og administrasjon med hovedprofil innen Business Analytics ved NMBU.

I KBN jobber jeg i avdeling for risikostyring. Som en del av andrelinjen har vi ansvar for å overvåke, måle og kontrollere bankens risiko. Vi jobber tett med de andre avdelingene og påser at banken drives i henhold til styrets risikoappetitt. Nå jobber vi med å utarbeide KBNs kapitalbehovsvurdering. I denne vurderingen beregner vi hvor mye kapital banken må holde for de ulike risikoene vi er eksponert for.

Jeg startet i KBN i 2018 som masterstudent. I løpet av engasjementet mitt fikk jeg mulighet til å jobbe i flere ulike avdelinger, herunder avdeling for innlån, risikostyring og Post Trade Operations. Dette har gitt meg muligheten til å få et godt overblikk over banken fra ulike perspektiver og jeg har fått god innsikt i hvordan de ulike avdelingene arbeider. Som student i banken fikk jeg oppgaver som var en del av bankens daglige drift og mye ansvar fra første dag. Arbeidsoppgavene varierte mellom å gjennomføre operasjonelle risikovurderinger i avdeling for risikostyring til å bistå på møter med investorer i avdeling for innlån.

Som en bonus er det et veldig godt sosialt miljø her, med mange ulike arrangementer hvor man møter kollegaene utenom det faglige. Vi har eksempelvis vært i klatrepark, spilt curling, hatt ølsmaking og sommerfest. Det har vært en bratt læringskurve og mye å sette seg inn i, men med et godt arbeidsmiljø og åpent kontorlandskap er det enkelt å sparre med kolleger om ulike problemstillinger.

Torunn Brånå

Stilling: Rådgiver miljø og bærekraft. Har jobbet i KBN siden 2015 i et studentengasjement. Ble fast ansatt i 2017.

Utdannelse: Bachelor i fotojournalistikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Internasjonale studier ved Universitetet i Oslo. Master i International Environmental Studies ved NMBU i Ås. 

Hva gjør du i KBN, og hva har du ansvar for?
Jeg ble fast ansatt i utlånsavdelingen etter å ha vært i et studentengasjement som klimarådgiver først. Der jobbet jeg blant annet med rapportering av klimaeffekten av lånene våre og med utvikling av bankens låneprogram for miljøvennlige investeringer. Å sørge for at bankens ansatte og kunder har kjennskap til våre grønne lån er og blir en annen viktig del av jobben min. Som masterstudent var jeg innom mange typer oppgaver, fikk jobbe mye på tvers av avdelingene og ble på den måten kjent med hele organisasjonen. Jeg jobber fortsatt tett med andre avdelinger, da særlig de på kommunikasjon.

Hva liker du med å jobbe i KBN?
For en klimanerd som meg er det morsomt og inspirerende å jobbe i en organisasjon som tar bærekraft seriøst. Jeg liker også det sosiale miljøet veldig godt og er blitt kjent med utrolig mange hyggelige, faglig sterke folk. Og så har jeg hele veien hatt ledere som har gitt meg ansvar og latt meg løse arbeidsoppgaver på egenhånd, samtidig som jeg fått den hjelpen jeg trenger. Jeg har en ganske annen fagbakgrunn enn de fleste kollegene mine, og har derfor lært mye om bank og finans siden jeg begynte her. 

Vilde Krüger

Krüger, Vilde-web.jpg

Stilling: Compliance Officer. Startet i januar 2020

Utdannelse: Master i Rettsvitenskap og Master i Public International Law (LL.M.)

Hva gjør du i KBN, og hva har du ansvar for?
Jeg jobber med compliance. Det finnes vel egentlig ikke noen god norsk oversettelse av compliance så man bruker det engelske begrepet også på norsk, men det betyr «etterlevelse» eller «i samsvar med». Jobben min går ut på å passe på at virksomheten i KBN er tråd med lover, forskrifter og interne retningslinjer. Den første tiden har jeg brukt tid på å sette meg inn i virksomheten og lese meg opp på interne retningslinjer osv. Nå jobber jeg med kontroll av KBNs etterlevelse av personvernregelverket og saksbehandlingsrutiner for varsling.

Hva liker du med å jobbe i KBN?
Så langt trives jeg veldig godt i KBN. Jeg kom rett fra studiene, og det har vært en opptur å komme ut i arbeidslivet. Jeg har spennende og varierte arbeidsoppgaver og lærer mye om bank og finans