Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Møt våre ansatte

I KBN jobber det om lag 90 dyktige medarbeidere som på hver sin måte er viktig for at vi skal nå våre målsettinger som bedrift. Lurer du på hvem som jobber her og hva de gjør? Vi har spurt noen av KBNs ansatte om å fortelle mer om deres arbeidsdag.

Ragnhild Vannebo Danielsen

Ragnhild Vannebo

Utdanning: Bachelor i økonomi og administrasjon fra CBS. Master i økonomi og administrasjon med hovedprofil innen Business Analytics ved NMBU.

I KBN jobber jeg i innlånsavdelingen. I denne avdelingen låner vi inn penger (som lånes ut til kommunene) ved å utstede obligasjoner i kapitalmarkedet. Vi utsteder obligasjoner i ulike valuta, løpetider og strukturer. Vi er et team på fire personer som daglig overvåker markedet og ser etter strategiske innlånsmuligheter for KBN. Utover dette har vi ansvaret for Investor Relations og har møter med investorer fra hele verden. Typiske investorer er sentralbanker, kapitalforvaltere, pensjonsfond og banker.

Jeg startet i KBN i 2018 som masterstudent. I løpet av engasjementet mitt fikk jeg mulighet til å jobbe i flere ulike avdelinger, herunder avdeling for innlån, risikostyring og Post Trade Operations. Dette har gitt meg et godt overblikk over banken fra ulike perspektiver og jeg har fått god innsikt i hvordan de ulike avdelingene arbeider. Som student i banken fikk jeg oppgaver som var en del av bankens daglige drift og mye ansvar fra første dag. Arbeidsoppgavene varierte mellom å gjennomføre operasjonelle risikovurderinger i avdeling for risikostyring til å bistå på møter med investorer i avdeling for innlån.

I KBN sitter vi i et åpent landskap som gjør det enkelt å sparre med kolleger om ulike problemstillinger. Siden vi er en liten organisasjon i antall ansatte, er det kort vei til ledelsen og de strategiske beslutningene. Selv om vi er små i antall ansatte, er vi en av Norges største aktører i kapitalmarkedet og har stor påvirkning på den norske velferden.

Som en bonus er det et veldig godt sosialt miljø her, med mange ulike arrangementer hvor man møter kollegaene utenom det faglige. Vi har eksempelvis kjørt gokart, spilt curling, hatt ølsmaking og sommerfest.

Vilde Krüger

Krüger, Vilde-web.jpg

Stilling: Compliance Officer. Startet i januar 2020

Utdannelse: Master i Rettsvitenskap og Master i Public International Law (LL.M.)

Hva gjør du i KBN, og hva har du ansvar for?
Jeg jobber med compliance. Det finnes vel egentlig ikke noen god norsk oversettelse av compliance så man bruker det engelske begrepet også på norsk, men det betyr «etterlevelse» eller «i samsvar med». Jobben min går ut på å passe på at virksomheten i KBN er tråd med lover, forskrifter og interne retningslinjer. Den første tiden har jeg brukt tid på å sette meg inn i virksomheten og lese meg opp på interne retningslinjer osv. Nå jobber jeg med kontroll av KBNs etterlevelse av personvernregelverket og saksbehandlingsrutiner for varsling.

Hva liker du med å jobbe i KBN?
Så langt trives jeg veldig godt i KBN. Jeg kom rett fra studiene, og det har vært en opptur å komme ut i arbeidslivet. Jeg har spennende og varierte arbeidsoppgaver og lærer mye om bank og finans.