Hopp til hovedinnhold

Møt våre studenter

Som en av landets ledende finansinstitusjoner tilbyr vi mulighet for studenter til å opparbeide seg verdifull arbeidserfaring. Bli kjent med noen av dem her.

Christine Gloppestad

christine gloppestad

Å være student i KBN er veldig lærerikt. Man får muligheten til å bli lært opp av dyktige kollegaer med mye erfaring, og man får tidlig mye ansvar. Det beste med å være student i KBN er muligheten til å kunne rullere på ulike avdelinger. Dette gjør at man får økt innsikt i hvordan en bank fungerer i praksis.

I KBN jobber jeg i Middle Office, som er avdelingen som har ansvar for utvikling, kontroll og intern rapportering av bankens risikobilde, samt verdsettelse av bankens balanse.

Arbeidsoppgavene mine består av å daglig oppdatere filer hvor jeg kontrollerer at risikorammer som er satt ikke blir brutt. Videre har oppgavene mine bestått av å lage durasjonsmodell, lage ukesrapport, samt arbeid i Excel med å lage grafer, strukturere data og makroer. Det har vært en bratt læringskurve og mye å sette seg inn i, men med et godt arbeidsmiljø og åpent kontorlandskap er det lett å få hjelp dersom det er noe man lurer på.

Å jobbe som student i KBN er en god mulighet til å få prøve seg på ulike avdelinger som en bank har å by på. Man får praktisert det man lærer på studiene, får mye ansvar og får på lik linje med andre ansatte være med på møter og seminarer, noe som gir stor mulighet for økt læring. I tillegg er det et veldig godt sosialt miljø i KBN og mange arrangementer man kan delta på.

Veronika Høgset

Veronika Høgset

Mitt første stopp i KBN er i utlånsavdelingen. Denne avdelingen har kort sagt ansvaret for å tilby og innvilge lån til kundene. En viktig del av arbeidet er å avdekke hvilke forutsetninger og behov kunden har, for deretter å tilby låneprodukter som dekker disse. Et viktig, og interessant, fokus i denne avdelingen er grønne lån. Dette er lån til investeringer som bidrar til å løse framtidens klima- og miljøutfordringer. 

Min arbeidshverdag er fleksibel og med rom for endringer avhengig av arbeidsmengde på skolen. Siden oppstart har mitt arbeid bestått av blant annet innhenting av data, sammenstilling og analyser basert på disse dataene. Fremover skal jeg blant annet bistå i kundekontakten. 

Studentengasjementet gir en unik mulighet til å opparbeide deg en bred relevant erfaring samtidig som du studerer. Man får et innblikk i et av Norges største finansforetak, samt bli kjent med alle de dyktige menneskene som arbeider her. 

Martin Bø

Martin Bø

Det å være student i KBN er en veldig spennende og utfordrende. Jeg jobber i Utlånsavdelingen, og har som arbeidsoppgaver å jobbe med klimarisiko og er en del av KBNs «Green team». Akkurat nå jobber jeg med den nye klimarisikoportalen, og av konkrete arbeidsoppgaver i det siste har jeg blant annet hentet ut og analysert datasett. 

Det er utrolig lærerikt å få jobbe med så mange flinke folk, og jeg får prøve meg på utfordrende arbeidsoppgaver. I tillegg er det veldig lett å snakke med både medarbeidere og ledere, både i kantina og i kontorlandskapet.

Som student her får man tillit og fleksibilitet til å styre egen tid, noe som gir mulighet til å jobbe mer i ferier og mindre i eksamensperioden for eksempel.

Man får bryne seg på utfordrende problemstillinger fra arbeidslivet, og blir gitt mye tillit og ansvar fra første dag. Det beste med å være student i KBN er at man som student blir helt likestilt med de andre ansatte, og man får være med på alt som skjer av sosiale og faglige arrangement.

Rune Vedvik

Rune Vedvik

Å være student  KBN er utrolig lærerikt. Man får ansvar fra dag en og blir fulgt godt opp slik at man maksimerer læringsutbytte. Bedriften har en veldig flat struktur og dette gjør at terskelen for å stille spørsmål eller få hjelp av de erfarne kollegaene er svært lav.

Det beste med å være student hos KBN er at jeg har muligheten til å rullere mellom ulike avdelinger. Dette gjør at jeg får en unik innsikt i hvordan en av Norges viktigste finansinstitusjoner drives og jeg kan få verdifull erfaring innen en rekke ulike arbeidsoppgaver. I tillegg er stillingen veldig fleksibel, noe som gjør at det ikke er noe problem og kombinere jobb og utdanning.  

Hos KBN jobber jeg i avdelingen, Post Trade Operations. Denne avdelingen sørger for at alle transaksjoner blir kontrollert og at transaksjonene blir gjort opp etter de lover og reguleringer som gjelder.

Min oppgave har vært å utveksle sikkerhet for derivatavtalene banken har gått inn i. Her er det viktig å være oppmerksom og nøyaktig, da vi utveksler store beløper, så en liten feil kan ha relativt store konsekvenser. Gjennom arbeidsdagen sørger jeg for at alle oppgjør er riktig og har løpende kommunikasjon med motpartene, som er store internasjonale finansinstitusjoner.

Dette studentengasjementet er en unik mulighet til å oppleve en systemviktig bank fra innsiden. Her  får man se hvordan finansteorien som man lærer på skolebenken brukes i praksis, og du blir gitt tillitt og ansvar fra første dag. KBN har et veldig godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere, noe som gjør at man får en bratt læringskurve.

Les mer om studentengasjement hos KBN her.