Hopp til hovedinnhold

Stabil gjeldsvekst i kommune­sektoren

Kredittindikatoren for første kvartal 2018 publisert 30. april viser at kommunesektorens gjeld vokste med 1,39 prosent første kvartal 2018.

07.05.2018 / Nyheter

Dette er noe ned sammenlignet med samme periode i 2017 (2 prosent), men på nivå med normal kvartalsvekst. 12 måneders rullerende vekst er på 4,65 prosent, også noe ned fra en vekst på 5,30 prosent for hele 2017.

Lån fra utenlandsk sektor har vokst noe i første kvartal, så korrigert for dette er 12 måneders veksten 4,72 prosent.

Tallene bekrefter Kommunalbankens inntrykk av at det er noe lavere etterspørsel etter nye lån så langt i år. Samtidig viser vår budsjettundersøkelse at veksten vil kunne ta seg opp utover året.

P.S. Har du fått med deg at Kommunalbanken har strammet inn kravene til formulering av garantivedtak? Les mer her