Hopp til hovedinnhold

Ny kommunelov, gjeldsforvaltning og KBN Finans

KBN har reist land og strand i Kommune-Norge med finansseminarer slik at kundene våre kan få en arena for faglig oppdatering og erfaringsutveksling seg imellom.

14.10.2019 / Nyheter

KBN har denne høsten vært innom blant annet Solvær, Larkollen, Namsos, Kristiansand og Førde. Vi har hatt over 170 personer på finansseminarer denne høsten, og tilbakemeldingene er strålende.

Skriftlige tilbakemeldinger fra noen kunder etter seminarer i Sandnessjøen og Solvær:

«Meget oversiktlig og godt gjennomført arrangement»

«Bra at så mange var samlet, likte hele opplegget veldig godt»

«Alt var bra :)»

Storkundeseminar i Oslo

Siste finansseminar for høsten ble holdt i Oslo for storkundene til KBN. Her var kunder fra blant annet Lier, Bergen, Larvik, Trondheim, Haram/ Nye Ålesund og Eidsvoll. 

Administrerende direktør, Kristine Falkgård, åpnet seminaret med å fortelle om hvordan KBN satser på storkundeteam. Deretter gav hun ordet storkundeteamet bestående av Lars M. Bekkelund og Terje F. Pedersen.

– Vi gir tilbud på alt dere ber om, sa Lars M. Bekkelund med et smil om munnen innledningsvis. I deres åpning ble det snakket om KBN nye nettside som kommer i november, kundeportalen KBN Finans, kundeundersøkelsen og FRA-renter. 

Neste mann ut var Jo Frofang fra Nordic Trustee (Norsk tillitsmann) som kom for å holde et foredrag om ny kommunelov og hva det vil si for kommunen og investorer. Lovteksten sier at lånet må tas opp til et lovlig formål og innenfor rammene som kommunestyret eller fylkestinget har satt. Samtidig har investor et ansvar dersom den forsto eller burde forstått at låneopptaket innebærer vesentlig finansiell risiko.

Guttorm Egge, senior analytiker fra KBN, holdt et foredrag om budsjettrenter, spreader, sorte svaner og litt krydder. Rentene har steget endel den siste tiden, og hva har dette å si for kommuner? Sorte svaner er risikoelementer vi ikke vet noe om. F.eks sentralbanker som kjøper obligasjoner for å holde rentene nede, samt negative renter i mange land. Han refererte også flere ganger til KBNs nettsak om Budsjettrenter 2020-2023. Her kan du lese om KBNs forslag til budsjettrenter med tanke på økt styringsrente fra Norges Bank.

En egen bolk med klimarisiko var også på agendaen. Oppsummerende kan man si at lærdommen fra foredraget er at man må skille mellom klima og klimarisiko. Klima er hvor store utslipp noen har og hvordan de kan kuttes. Klimarisiko er hvordan klimaendringer og klimapolitikk påvirker den som slipper ut. Vi kan også dele opp klima som finansiell risiko inn i tre bolker: fysisk risiko, overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Vil du vite mer om din kommunes klimarisiko? Klikk her for å teste KBNs nye verktøy.

På slutten av alle finansseminarene jobbet man med caser i grupper og sosial samling med middag.

Gode tilbakemeldinger

Geir Ove Misje, finanssjef i Bergen kommune oppsummerer opplevelsen av finansseminaret i tre punkter:

  1. Temaene var relevante
  2. De ble fremført på en helhetlig måte
  3. Bra å treffe andre i samme situasjon og utveksling mellom hverandre.

– Det er helheten som var bra. Kan ikke nevnte et innlegg som var mest interessant. Det var viktig at de dekket et bredt spekter. Det var skikkelig gjort og helhetlig gjort, svarte Misje til spørsmålet om hva han synes var mest interessant.

Hva tar du med deg hjem for videre arbeid?

– Jeg tar med meg innlegget til Nordic Trustee og skal følge opp det. Jeg har bedt om samkjøring av kravet om dokumentasjon i den nye kommuneloven. Slik at det blir samme krav for alle. Håper at et standardisert dokumentasjonskrav kommer i god tid før 01.01.20, og KBN tar det med seg i videre arbeid.

Hilde Aunvåg som er fagleder for finansforvaltningen i Trondheim kommune sier seg enig med Misje. Hun synes også at finansseminaret var bra.

ꟷ  Jeg likte at det var en samling for storkunder, slik at vi som driver på med det samme kan knytte bekjentskap.

Hva synes du var det beste innslaget? 

ꟷ Mye som var bra! Alt var nyttig og nært på det vi driver med til daglig. Innslaget med implisitt renter var et artig innslag, og annerledes. Mye nyttig informasjon om grønne lån og kommunelov. Gruppearbeidet ga også en god dialog på tvers. 

Hva tar du med deg hjem til videre arbeid? 

ꟷ Det med grønne lån. Vi mener vi har potensielle prosjekter som kan finansieres med grønne lån. Det var nyttig å se hvordan Kommunalbanken priser grønne lån. Videre er det bra å se at Kommunalbanken prioriterer dette området, og vi ser fram til en tettere dialog om grønne lån.

Og det gjør vi KBN også. Tusen takk til alle som var vært med oss på finansseminarer i høst. Vi gleder oss allerede til neste runde!

Har du lyst til å være med på KBNs seminarer? Neste ut av seminarer fra KBN er KBN skolen som er til våren. Mer informasjon om dette kommer på nyåret. Du kan også ta kontakt med din kundekontakt for mer informasjon om finansseminarer og KBNskolen.

Finn din kundekontakt