Hopp til hovedinnhold

Godt resultat i normalisert marked

KBN oppnådde netto renteinntekter på 412 millioner kroner i andre kvartal 2020, mot 470 millioner kroner i samme periode i 2019. Den underliggende driften er god, og reduksjonen skyldes at KBN har redusert egne utlånsrenter i perioden. 

31.07.2020 / Nyheter

Resultat etter skatt endte på 614 millioner kroner i kvartalet, mot 323 millioner kroner i tilsvarende periode i 2019. Hovedgrunnen til økningen er urealiserte gevinster på finansielle instrumenter og utlån på totalt 485 millioner kroner i andre kvartal 2020, som var reverseringer av urealiserte tap fra 1. kvartal knyttet til uroen i markedene. KBN oppnådde netto renteinntekter på 412 millioner kroner i andre kvartal 2020, mot 470 millioner kroner i samme periode i 2019. 

- Reduksjonen i netto renteinntekter var ventet og skyldes at vi raskt satte ned egen utlånsrenter i takt med fallet i styringsrenten. Dette gjorde vi for å bidra til at rentekostnadene reduseres for våre kunder i en krevende situasjon. Den underliggende driften av KBN er god, og viser at vår virksomhet er robust også i krevende markeder, sier fungerende administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist. 

Fortsatt høyt lånebehov 

Etter stor finansiell uro i overgangen fra første til andre kvartal, var det fra midten av april en rask normalisering i både tilbud og etterspørsel etter lån til kommuner og fylkeskommuner.  
En styrt reduksjon i utlån med sertifikatvilkår medfører at til tross for sterk etterspørsel og vekst i utbetalte lån har utlånsporteføljen samlet vært omtrent uendret gjennom kvartalet. KBN’s utlånsportefølje utgjorde 306,7 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2020, en reduksjon på ett prosentpoeng siden årsskiftet.  

- En undersøkelse vi har gjennomført blant våre kunder viser at et stort flertall av kommunene venter å få et svekket resultat i 2020, men at konsekvenser av kronavirusutbruddet bare i begrenset grad gir utslag på planlagt investeringsnivå. Vi venter derfor at sektoren fortsatt vil ha et høyt behov for lånefinansiering, sier Trumpy Granquist.  

Det ble utbetalt nye lån på totalt 27,5 milliarder kroner i første halvår, mot 22,0 milliarder kroner på samme tid i fjor. Disse beløpene inkluderer både utbetalinger til nye låneopptak hos kundene og refinansieringer av eksisterende lån. 

God tilgang til finansiering 

Innlånsaktiviteten i andre kvartal 2020 har vært noe høyere enn i tilsvarende periode i 2019 grunnet større refinansieringsbehov. Gjennom uroen var banken svært likvid og hadde ikke behov for finansiering, mens dette behovet oppsto igjen i siste del av kvartalet etter at markedene stabiliserte seg. Det ble utstedt obligasjoner for om lag 25 milliarder norske kroner i kvartalet mot 18 milliarder kroner i samme periode 2019. I juni la banken ut et nytt benchmark lån på 1,5 milliarder amerikanske dollar med en løpetid på 10 år. Lånet ble meget godt mottatt i markedet med stor interesse fra sentralbanker og offentlige institusjoner, og ble kraftig overtegnet. KBN har, i tillegg til innlån i amerikanske dollar, gjort mindre innlån i newzealandske dollar og australske dollar. 

Ved utløpet av andre kvartal 2020 utgjorde ren kjernekapital 14,7 milliarder kroner, kjernekapital 17,1 milliarder kroner og ansvarlig kapital 19,1 milliarder kroner.  

Last ned kvartalsrapporten for Q2 ved å klikke på denne lenken

For ytterligere kommentarer, vennligst kontakt.

Kontakt oss

  • Tor Ole Steinsland

    Tor Ole Steinsland

    Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
    +47 98 24 70 16