Hopp til hovedinnhold

Kalkylerenten på vei opp

Etter betydelig fall i 5-års swap-renten gjennom hele 2020 har denne renten steget litt de siste to ukene. Dette betyr at kalkylerenten også er på vei oppover.

10.06.2020 / Nyheter

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler, samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

5-års renten har beveget seg fra 2 % ved årsskiftet ned til 0,34 % den 15. mai, for så å stige til 0,65 % den 5. juni. Tillagt margin på 0,5 % gir det endring av selvkostrenten fra 2,5 % til 1,15 %. Snittet så langt i år er på 1,63 %. Inkluderer vi og tar med hva forward-kurven priser inn for resten av året får vi et anslag for hele 2020 på 1,35 %. Dette er på samme nivå som anslaget vi skrev om i mai, og vil være betydelig nedgang fra hva flere kommuner har lagt til grunn i sine kalkyler for 2020. Oppgangen i renten de siste to ukene gjør at anslagene de påfølgende årene også er noe er høyere enn i mai.

Klikk her for å se grafen i et større format.

År Kalkylerente  
2016 1,69  
2017 1,98  
2018 2,37  
2019 2,30  
2020 1,35 Anslag
2021 1,28 Anslag
2022 1,41 Anslag
2023 1,54 Anslag
2024 1,65 Anslag
 
Forskrift om selvkost

Forskrift om selvkost trådte i kraft 1. januar 2020. Forskriftens § 5 fastsetter hvordan rentekostnaden og kalkylerenten skal beregnes: «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.»

Det er forventet at departementet legger frem en ny veileder om selvkost i løpet av året.