Hopp til hovedinnhold

Låneforvaltning i koronaens tid for IKS’er, AS’er, lag og foreninger

Flere bekymrede kunder kontakter oss i disse dager, og her noen tips fra oss om hva dere kan gjøre.

20.03.2020 / Nyheter

Mange opplever sviktende inntekter, og betalingsproblemer kan oppstå. Flere kunder ber om mulighet til å utsette hele eller deler av betalinger på lån hos oss. Dette er hva vi anbefaler å gjøre:

Bussines as usual

KBN har fortsatt en ordinær ulånsvirksomhet, og tilgjengelig kapasitet dersom det skulle komme låneforespørsler på nye lån. Vi behandler alle ønsker om restrukturering, og avdragsfrihet på ordinær måte. Det betyr at til tross for krisen vi nå står oppe i, må nødvendige formalia opprettholdes.

Vær tidlig ute

Jo tidligere KBN blir orientert om utfordringene, jo bedre løsninger kan vi finne sammen. Dersom det går så langt at terminer forfaller og betalinger uteblir, vil det medføre høyere kostnader og potensielt dårligere relasjoner til eier/garantist. Dette ønsker både kunden og KBN å unngå.

Hold garantist eller eier orientert

Det er viktig at eier eller garantist holdes orientert om den økonomiske statusen, og at man ønsker å gjøre for eksempel en avdragsutsettelse. Kommunens økonomisjef er det naturlige kontaktpunktet, og involver gjerne økonomisjefen i dialogen dere etablerer med KBN.

Sak for sak

KBN vil gjøre en konkret vurdering av henvendelsen fra sak til sak. Punkter som da kan være avgjørende for mulighetsrommet vil være hvilke fullmakter daglig leder og styret har, og hva som står i vedtekter/selskapsavtaler om lån. For garanterte lån må også garantivedtaket kontrolleres slik at det ikke er begrensninger her.

Økonomiske konsekvenser på sikt

Husk at en avdragsutsettelse i dag vil gi økte avdrag i lånets gjenværende løpetid. Det vil igjen kanskje kreve innstramminger på kostnadssiden i lang tid fremover. For de som ser store utfordringer fremover vil det være naturlig å involvere eier, eller garantist i dette arbeidet for å finne gode løsninger. Dersom løpetiden på lånet må forlenges vil dette normal kreve et nytt garantivedtak fra kommune. Les mer om det her.

Det haster

Som en del av regjeringens tiltak i den pågående krisen er det vedtatt ny midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter. Dette kan være til hjelp dersom man må ha nye vedtak på plass raskt.

Ta kontakt

Har du spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt slik at vi sammen kan finne løsninger

Finn din kunderådgiver