Hopp til hovedinnhold

Takk for tilliten!

KBN har svært fornøyde kunder, det viser resultatene fra kundetilfredshetsundersøkelsen i 2019. - Dette gir oss inspirasjon til å fortsette det gode arbeidet, sier utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik

29.01.2020 / Nyheter

KBN har svært fornøyde kunder, det er hovedkonklusjonen i kundetilfredshetsundersøkelsen for 2019. Kundene ble bedt om å rangere påstanden «Jeg er fornøyd med KBN» på en skala fra 1 til 6, der 6 var svært fornøyd. Resultatet ble et gjennomsnitt på 5,32, som er den høyeste scoren vi har målt.

- Dette var svært gledelige resultater og gir oss inspirasjon til å videreutvikle både kundekontakten og produktene våre til beste for våre kunder, sier en godt fornøyd utlånsdirektør Lars Strøm Prestvik i KBN.

Kurs og verktøy = fornøyd

Totalt 213 av bankens kunder svarte på undersøkelsen, som ble gjennomført sent på høsten 2019. Det er små variasjoner i grad av fornøydhet mellom store og små kunder. Det er imidlertid en klart trend at kunder som har deltatt på ulike kurs og seminarer i regi av KBN samt brukere av vårt gjeldsforvaltningsverktøy KBN Finans er de mest fornøyde kundene.

- De siste årene har vi jobbet mye med å skape nettverk og arenaer der våre kunder kan komme sammen og diskutere faglige problemstillinger. Vi har holdt kurs i gjeldsforvaltning under navnet KBN Skolen, og vi har hatt en rekke regionale finansseminar der vi forsøker å dekke så mye som mulig av vårt langstrakte land. Det er veldig hyggelig å se at dette har gitt positive resultater, sier Prestvik.

Tilgjengelig og kompetent

Undersøkelsen viser også at bankens kunder anser KBN for å være et veldrevet selskap. Påstanden «KBN er den viktigste finansieringspartneren for kommunesektoren» får en score på 5,14. Også det er dette er en fremgang fra tidligere år.

Bankens syv kundeansvarlige, som har den daglige kontakten ut mot kundene, får også gode tilbakemeldinger. Av undersøkelsen fremgår det at kundene mener de er tilgjengelige og kompetente diskusjonspartnere som bidrar med innsikt og finansiell kompetanse.

Ønsker digitale kurs

I undersøkelsen har vi også bedt kundene si litt om hva de ønsker seg av forbedringer og nye produkter. Her er det tydelig at økt bruk av web-basert kurs og opplæring er høyt ønsket. KBN vil komme tilbake både med nye digitale løsninger, men forhåpentligvis også innfri flere av våre kunders ønsker gjennom 2020.