Hopp til hovedinnhold

Vi publiserer miljøeffektdata

For første gang publiserer vi et regneark som et supplement til miljøeffektrapporten. Regnearket kan brukes av investorer og andre interessenter som ønsker å utforske dataene fra miljøeffektrapporten ytterligere.

13.03.2020 / Nyheter

Miljøeffektdata 2019 (excel) 

Regnearket er utstyrt med følgende funksjonaliteter:

  • Mulighet for å justere utslippsfaktoren (konverteringsfaktoren mellom energibruk og klimagassutslipp) og dermed aggregerte utslippsreduksjoner
  • Muligheten for investorer å legge inn investert beløp og dermed se miljøeffekten som kan tilskrives investeringen

Vi oppfordrer dere i tillegg til å lese den fullstendige miljøeffektrapporten for mer grundigere beskrivelser av prosjektene, samt metodikk og usikkerhet.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller tilbakemeldinger.

Kontakt oss