Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Godt resultat i krevende marked

KBN oppnådde netto renteinntekter på 384 millioner kroner i første kvartal 2021, mot 443 millioner kroner i samme periode i 2020. Den underliggende driften er god, og reduksjonen skyldes svært lave markedsrenter og betydelig konkurranse i markedet for utlån til kommunesektoren.

29.04.2021 / Nyheter

Resultat etter skatt endte på 398 millioner kroner i kvartalet, mot -229 millioner kroner i tilsvarende periode i 2020. Hovedgrunnen til økningen er urealiserte gevinster på finansielle instrumenter og utlån som regnskapsføres til virkelig verdi på 230 millioner kroner i perioden, mot urealiserte tap på 626 millioner kroner i tilsvarende periode for 2020. KBN oppnådde netto renteinntekter på 384 millioner kroner i første kvartal 2021, mot 443 millioner kroner i samme periode i 2020. 

Den underliggende driften av KBN er god og vi er fornøyd med dette resultatet. Utlån og likviditetsforvaltningen oppnådde relativt gode marginer i første kvartal. Nedgangen fra 2020 skyldes i hovedsak at bankens egenkapital oppnår lavere forrentning som en følge av at markedsrentene har falt mot null etter koronavirusutbruddet, sier administrerende direktør i KBN, Jannicke Trumpy Granquist.   

Betydelig konkurranse  

KBNs utlånsportefølje utgjorde 313,6 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal 2021. Utlånsporteføljen ble redusert med 4,66 milliarder kroner i kvartalet, tilsvarende en reduksjon på 1,5 prosent. I samme periode i 2020 var reduksjonen på 1,0 prosent. Hovedgrunnen til nedgangen i utlånsporteføljen har vært en bevisst reduksjon i porteføljen med sertifikatlån på grunn av svak lønnsomhet på nye lån. 

 Det er sterk konkurranse i markedet for kommunale lån og vi har måttet prioritere lønnsomhet fremfor vekst. Konkurransen er spesielt sterk innenfor segmenter hvor kundens alternativ er direkte bruk av kapitalmarkedet hvor kredittpåslagene har ligget på rekordlave nivåer i første kvartal, sier Granquist.  

Det ble utbetalt nye lån på 5,9 milliarder kroner i første kvartal, mot 14,4 milliarder kroner på samme periode i 2020. Disse beløpene inkluderer både utbetalinger til nye låneopptak hos kundene og refinansieringer av eksisterende lån. 

 

God tilgang til finansiering 

Innlånsaktiviteten i første kvartal 2021 har vært høyere enn i tilsvarende periode i 2020, grunnet større refinansieringsbehov og sterkere norsk krone. Det ble utstedt obligasjoner for om lag 40 milliarder norske kroner mot 30 milliarder kroner i samme periode 2020. I januar la banken ut den største benchmark-obligasjonen siden 2013 på 2,0 milliarder amerikanske dollar og en løpetid på 5 år. Lånet ble meget godt mottatt i markedet med betydelig overtegning ved lansering. 

Ved utløpet av første kvartal 2021 utgjorde ren kjernekapital 14,8 milliarder kroner, kjernekapital 17,2 milliarder kroner og ansvarlig kapital 19,2 milliarder kroner.  

Last ned førstekvartalsrapport 2021 (pdf)

Kontakt oss

  • Tor Ole Steinsland

    Direktør forretningsstøtte
    +47 98 24 70 16

    Ansatt siden 2012. Steinsland kom til KBN fra stillingen som partner og rådgiver i PR-byrået Kreab Gavin Anderson. Har tidligere arbeidet som finansjournalist i ulike print- og etermedier. Steinsland har høyere avdelingsstudium i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Gikk fra kommunikasjonsjef i KBN til direktør for forretningsstøtte 15.nov 2021.