Hopp til hovedinnhold

Grønne investeringer kan finansieres med grønne lån

Har kommunen investeringer med en klimavennlig profil i investeringsbudsjettet for 2021? Da kan det hende at de vil kvalifisere til grønt lån i KBN, og få en lavere rente enn ordinære låneprodukter.

11.01.2021 / Nyheter

Flere kommuner og fylkeskommuner legger vekt på at dagens investeringer skal være klimavennlige og robuste i møte med klimaendringer. Hvilke investeringer som vil kvalifisere til grønt lån er definert i Kriteriesettet for grønne lån. Grønne lån får en rabattert rente i KBN. Renterabatten avhenger blant annet av lånets løpetid, men på lange lån med avdrag er den grønne renta rabattert med 0,1 prosentpoeng.

Dersom det er første gang dere søker om grønt lån, kan vi tilby en gjennomgang av deres investeringsbudsjett for å identifisere hvilke av investeringene som kan kvalifisere til grønt lån i KBN. Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere gjerne i gang!

Dersom prosjektet tidligere er kvalifisert for grønt lån, kan dere få grønt opptrekk til dette. Er dere usikre på om dere har grønne prosjekter, kan dere sjekke dette ved å logge inn i kundeportalen eller se på grønn prosjektliste.

Stadig flere kommuner gjør klimasmarte investeringer. En av de som fikk grønt lån i 2020, var Krødsherad kommune. De søkte om grønt lån til å gjøre en rekke tiltak for å redusere klimagassutslippene fra et deponi på Slettemoen. Du kan lese mer om prosjektet her.

Vi har merket en markant økning i etterspørsel etter grønne lån. I kartet over kan dere se i hvilke kommuner vi finansierer klimavennlige prosjekter, og dette kartet blir stadig grønnere. Ved å finansiere deres klimavennlige prosjekter, vil også deres kommune markeres med grønn farge på dette kartet – målet er at hele norgeskartet skal bli grønt!

Vi anbefaler dere å ta kontakt med oss i god tid før låneopptak. Søknadsskjema for ulike prosjekttyper finnes på vår nettside. Vi behandler søknaden og gir tilbakemelding på om investeringen kvalifiserer til grønt lån innen tre virkedager.

Kontakt oss gjerne for en gjennomgang eller en prat om grønne lån – vi ser frem til å høre fra dere!

Kontakt oss