Hopp til hovedinnhold

Renteøkning i september og fare for inflasjon?

Les vår rentekommentar fra 14.juni, og få svar på hvilke endringer kan vi forvente i styringsrenten denne uken.

14.06.2021 / Nyheter

Som vi nevnte i vårt siste webinar har vi nå fortsatt en «venterente» i Norge på et rekordlavt nivå. Rentemarkedet venter på ny informasjon om inflasjon og uttalelser om når første renteøkning kommer. Norges Bank har rentemøte 17.juni og de legger da også fram ny pengepolitisk rapport. Det er i disse rapportene Norges Bank pleier å kommunisere forventede framtidige endringer i styringsrenten.

Rentemarkedet priser nå inn godt over 50 % sannsynlighet for renteøkning i september, basert både økonomiske nøkkeltall og kontroll på pandemien. Videre tror markedet at det kommer en renteøkning også i desember, dvs at 3 mnd Nibor vil kunne være i området 0,8-0,9 % ved utgangen av året, mo dagens nivå på rundt 0,25 %.

Markedet har økt fokus for fare for vedvarende inflasjon og ikke som et forbigående fenomen. Særlig fire faktorer kan peke mot det:

  • Det er et sterkt ønske fra politikere om lav realrente for å få fart på økonomiene
  • Det grønne skifte er kortsiktig mer kostnadskrevende enn å leve som før
  • Formidabel sparing under epidemien, kraftig vekst i forbruket når det åpnes opp, og tilbudssiden er ikke dimensjonert for dette oppsvinget – må og kan øke prisene
  • Indikasjoner på mangel på kvalifisert arbeidskraft, noe som kan  presse opp lønninger

For sentralbankene blir det veldig viktig å følge med på om lønninger begynner å stige som svar på økte priser på råvarer og økt etterspørsel. Skulle det skje har vi starten på en lønns- og prisspiral, også kjent som inflasjon. For Norge kom inflasjonen for mai på 2,7 %, mens kjerneinflasjonen kom inn lavere forventet på 1,5 %, dette er godt under Norges Banks mål på 2,5 %.

I USA derimot ble det satt ny rekord i og med at inflasjonen kom på 5 % i mai. Så høy har den ikke vært på 13 år. Det var særlig kraftpriser og bruktbilpriser som trekker inflasjon kraftig opp. Markedet forventer ytterligere økning, særlig fordi råvarer har økt til dels kraftig i pris. Dette skyldes en kombinasjon av nedstengning fra produsenter og økt etterspørsel fra befolkningen. Sentralbanken i USA er sikre på at dette er forbigående høye tall og at når samfunnet får normalisert seg så vil prisene falle tilbake og ikke dermed ikke føre til krav om økte lønninger.

Hva Norges Bank tenker rundt faren for inflasjon vil vi få noen svar på når de legger fram ny pengepolitisk rapport 17. juni. Mer om dette kommer i vårt webinar 18.juni. Meld deg på nå!