Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Grønt rekordår for KBN

Interessen har vært rekordhøy både for KBNs grønne lån og grønne obligasjonsutstedelser i 2021. Les mer i KBNs miljøeffektrapport for 2021 som nå er publisert.

25.02.2022 / Nyheter

2021 har vært et svært godt år for KBNs satsing på grønn finans. Rekordhøye 7,9 milliarder kroner er utbetalt i grønne lån til klimavennlige investeringer i kommuner over hele landet. Den grønne låneporteføljen var ved årsslutt på 33 milliarder kroner og har for første gang passert 10 prosent av bankens totale utlån.

Grønne lån til trikk og landstrøm

Blant de 74 nye prosjektene som fikk tildelt grønt lån i 2021 finner vi nye trikker i Oslo, landstrømanlegg i Harstad havn og et produksjonsanlegg for biokull på Øvre Romerike. KBN har totalt utestående grønne lån til 342 prosjekter.

Prosjektene vi finansierer bidrar til: 

  • 37 181 tonn CO2e redusert + unngått årlig
  • 38 GWh energi redusert + unngått årlig 
  • 79 GWh fornybar energi produsert årlig

Som tidligere år har KBN publisert hele prosjektlisten med tilhørende miljøeffekt som regneark.  

Stor interesse for grønne obligasjonsutstedelser

KBNs grønne lån finansieres gjennom grønne obligasjoner i internasjonale kapitalmarkeder. KBN har utstedt grønne obligasjoner til en verdi av totalt 9,8 milliarder norske kroner i 2021, i tre ulike valutaer. Obligasjonene ble utstedt i tråd med KBNs oppdaterte rammeverk for grønne obligasjoner fra mars 2021 og ble svært godt mottatt av investorene.

Last ned KBNs oppdaterte rammeverk for grønne obligasjoner (pdf, engelsk) 

Økende samsvar med EU-taksonomien

KBN var i fjor blant de første bankene til å gjøre en kartlegging av hvordan finansierte prosjekter står seg opp mot EUs taksonomi for bærekraftige økonomiske aktiviteter. Også 2021-rapporten inneholder en slik kartlegging, som nå tar for de tekniske vurderingskriteriene for samtlige av EUs seks miljømål.

Kartleggingen viser at 11 prosent av KBNs grønne prosjektportefølje ser ut til å være i samsvar med de tekniske kriteriene i taksonomien. Denne andelen har økt fra 9 prosent i 2020. 59 prosent av porteføljen er vurdert til «samsvarer sannsynligvis». Fullstendig kartlegging kan lastes ned som regneark.  

Taxonomy alignment assessment 2021

Taxonomy alignment assessment 2021

Dette regnearket oppsummerer funnene for alle KBNs prosjektkategorier. Her finner du kartlegging av hver prosjektkategori mot taksonomikriteriene finnes.

Last ned taxonomy alignment assessment (xlsx) på engelsk

Impact report spreadsheet 2021

Impact report spreadsheet 2021

Dette regnearket inneholder informasjon om grønne prosjekter som er finansiert av KBNs grønne obligasjoner.

Last ned Impact report spreadsheet 2021 (xlsx) på engelsk