Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Budsjettrenter 2024–2027

KBN anbefaler en budsjettert NIBOR-rente på 4,75 prosent for 2024 og dermed en rente på 5,35 prosent for lange lån med flytende rente, inklusive PT-rente.

25.09.2023 / Nyheter

Med bakgrunn i Norges Banks rentemøte 21. september og reviderte rentebane for videre utvikling i styringsrenten anbefaler KBN en budsjettert NIBOR-rente på 4,75 prosent for 2024 og dermed en rente på 5,35 prosent for lange lån med flytende rente, inklusive PT-rente. For budsjettering ved bruk av markedsrenter, eksempelvis gjennom KBN Finans, så er nivået i skrivende stund om lag det samme.

I tillegg til å øke styringsrenten til 4,25 prosent varslet Norges Bank en sannsynlig ny renteøkning på rentemøtet i desember og at styringsrenten mest sannsynlig vil bli liggende rundt 4,5 prosent gjennom 2024. I pengepolitisk rapport 3/24 publiserte også Norges Bank en ny og revidert rentebane med en sannsynlig utvikling i styringsrenten ut 2026. I forhold til forrige rentebane forutsetter Norges Bank nå at det tar lengre tid før styringsrenten skal vesentlig ned. Norges Bank gir også anslag på videre utvikling i NIBOR-renten, gitt sannsynlig utvikling i styringsrenten. Det er dette anslaget som ligger til grunn for KBNs anbefalte budsjettrenter for perioden 2024 – 2027. Fordi Norges Bank ikke lager eget anslag for 2027 har vi her benyttet anslag på NIBOR fra rentemarkedet.

Klikk på bildet for større versjon

Alternativet til å bruke Norges Banks anslag er å bruke løpende anslag fra rentemarkedet på videre utvikling i NIBOR-renten. Dette oppdateres løpende i KBN Finans. I skrivende stund er anslaget på rente for 2024 svært likt i de to anslagene. Utover høsten vil det kunne bli større differanse dersom det kommer ny informasjon, eksempelvis inflasjonstall eller arbeidsledighetstall, eller om rentemarkedet tror at Norges Bank vil redusere styringsrenten raskere enn hva sentralbanken nå selv ser for seg.

Ved å bruke rentemarkedet kan KBN Finans brukes til detaljert budsjettering. Vi har også laget et regneark som enkelt tar daglig NIBOR-anslag fra KBN Finans over til årlige renteanslag. Ta kontakt med din kundeansvarlig om du ikke allerede har fått dette.

Egen artikkel som oppsummerer Norges Banks vurderinger følger her.

Norges Bank har også mye informasjon tilgjengelig på sine nettsider.