Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Få nyhetene våre i innboksen din.

 

 • Nå får du Husbanklån integrert i KBN Finans

  21.06.2019

  Etter et vellykket samarbeid med Husbanken og ikke minst uvurderlig innsats fra våre kunder som har bistått med testing, er det med stor glede vi nå kan meddele at i løpet av august vil tilby integrasjon av Husbankens lån inn i kommunens låneportefølje i KBN Finans.

 • Ny renteendring og pengepolitisk rapport fra Norges Bank

  21.06.2019

  Torsdag 20.juni økte Norges Bank økte styringsrenten fra 1 til 1,25 %. Dette var en varslet renteøkning og markedene hadde fullt ut tatt høyde for denne økningen. Norges Bank har siden de startet med å øke rentene i fjor satt den opp med 0,75 prosentpoeng.

 • Snittberegning av selvkostrente for 2019

  21.06.2019

  Flere kommuner ønsker å overvåke 5 års swaprenten som er grunnlaget for kalkylerenten i selvkostregnskapene og KBN vil jevnlig oppdatere våre kunder med denne informasjonen.

 • Utviklingen i kredittindikatoren (K2) og kostratall i 2018

  21.06.2019

  Her kan du lese KBNs oppsummering av kredittindikatoren for K2 og kostratrallene i fjor.

 • KBN styrker seg flere med grønne verv

  20.06.2019

  KBN ønsker å bidra til å sette bærekraft på agendaen. Gjennom engasjement i ulike verv nasjonalt og internasjonalt deltar vi aktivt i utviklingen, blant annet som rådsmedlem i Klimastiftelsen og styremedlem for Green Bond Principles.

 • Nytt klimarisikoverktøy for kommunene

  04.06.2019

  KBNs nye klimarisikoverktøy ble lansert i forrige uke. Jobben med å spre kunnskapen til alle landets kommuner er i gang.