Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider
Foto: Greve Biogass

Matavfall og kumøkk blir til drivstoff

"Den magiske fabrikken" i Vestfold er blant spydspissene når det kommer til utvikling av bioenergi i Norge.

På denne fabrikken utenfor Tønsberg, gjenvinnes matavfall og husdyrsgjødsel til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Hvert år gjenvinner anlegget 120 000 tonn matavfall og husdyrgjødsel, noe som gir en biogassproduksjon tilsvarende 6,8 millioner liter diesel. Biogassen kan erstatte fossil diesel som drivstoff i for eksempel renovasjonsbiler, busser, trailere og andre tyngre kjøretøy der det ikke finnes mange elektriske alternativer på markedet. 

Den Magiske Fabrikken bidrar også til å nå lokale klimamål, gjennom grønn vekst og verdiskaping i regionen. Dette går tilbake til hele fabrikkens verdikjede fra håndtering og lagring av husdyrgjødsel til bruk av biogjødselen og biogass som drivstoff. Bruk av biogass som drivstoff regnes som grønn CO2, da man utnytter organisk avfall til å erstatte et fossilt drivstoff. Det tette samarbeidet med landbruket har gjort at anlegget har fått status som et nasjonalt pilotanlegg. Allerede i 2016 oppnådde landbruket i Vestfold regjeringens målsetting om at 30 prosent av all husdyrgjødsel skal biogass behandles innen 2020.

Dette er mer enn et biogassanlegg. Gjennom ulike aktiviteter og prosjekter knyttes bransjer sammen på en ny måte. I tilknytningen til fabrikken er det etablert et industrielt, semilukket pilotveksthus, hvor grønn CO2 og biogjødsel fra fabrikken benyttes til produksjon av klimavennlige tomater. Det etableres også et kunnskaps- og opplevelsessenter hvor barn og unge skal få opplæring om gjenvinning og fornybar energi.

Den Magiske Fabrikken er et samarbeid mellom blant annet Vesar, Greve Biogass, Lindum som drifter biogassanlegget, Air Liquide Skagerak og Grønt Skifte.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

 

Nøkkeltall grønt lån: Lavutslippstransport

Utestående lån:

165 526 320 NOK*

Estimert renterabatt:

1 439 133 NOK

Forventet energiproduksjon:

44 830 045 kWh/år**

Reduksjon i klimagassutslipp:

17 035 tonn CO2/år**

*= per 01.04.2020

**= KBNs andel 

Beregningsgrunnlag for miljøeffekt