Hopp til hovedinnhold

Fossilfri anleggsplass for smarte energiløsninger

Oslo kommune har valgt nyskapende energiløsninger for Nye Jordal Amfi, kommunens nye hovedarena for ishockey. Hallen skal i tillegg bygges fossilfritt.

Nye Jordal Amfi skal bli en ishockeyarena for både bredde- og eliteidretten i Oslo, med omtrent 5300 tilskuerplasser. I hallrommet vil det være trening mesteparten av timene gjennom året, og i tillegg kamper og cuper. Oslo kommune har valgt nyskapende energiløsninger for å oppnå et fleksibelt system og godt inneklima for både idrettsutøverne og publikum.

Bygget er utformet på en måte der energi- og klimaløsningen er et premiss for arkitekturen, og ikke omvendt. Det er lagt stor vekt på varmegjenvinning, og hallen blir 97,5 prosent selvforsynt med termisk energi. CO2-baserte kuldeaggregater, solcellepaneler, sedumtak og energibrønner bidrar til å oppnå et strengt klimaregnskap. Med de nye løsningene reduseres energiforbruket til omtrent en tredjedel av forbruket i gamle Jordal Amfi. I tillegg skal Nye Jordal Amfi bygges fossilfritt, som betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel - det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån

Grønt lån nøkkeltall

Utestående lån:

440 000 000 kr*

Estimert lånerabatt:

4 703 812 kr

Estimert energibesparelse:

318 MWh/år**

Tilsvarer unngåtte klimagassutslipp:

100 tonn CO2e/år**

 

*= per 01.04.2020

**= KBNs andel 

Beregningsgrunnlag for miljøeffekt