Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Frogn fikk kostnadene ned med nytt helsesenter

Det gamle aldershjemmet fra 1970-tallet ble for lite og Frogn kommune måtte skaffe flere plasser for å tilrettelegge for en fremtid med flere eldre.

Men hva ville lønne seg; bygge om det gamle eller bygge nytt? Og hvis det ble nybygg – hvordan skulle det bygges?

– Det var lett å regne seg frem til at nybygg var det mest økonomiske. Med nye standarder for størrelse på rommene, ville ombygging av aldershjemmet resultere i færre rom enn vi allerede hadde. Resultatet ville være at vi likevel måtte bygge nytt.

Arne Krokeide er driftssjef i Frogn kommune. Vi møter ham i kaféen på Ullerud helsesenter som nå står helt ferdig, 15 år etter at den aller første planleggingen begynte. Byggingen har foregått i tre byggetrinn, og driftssjefen er godt fornøyd med resultatet.

Kommunene fikk inn syv tilbud i anbudsrunden. Massivtre viste seg å være 24 millioner kroner billigere enn tradisjonelle bygg i stål og betong. Spesielt når livssykluskostnadene ble tatt med i regnestykket – var valget om å bygge i massivtre lett: Politikerne hadde allerede fastsatt at hvis ikke massivtre var mer enn to prosent dyrere enn andre byggemåter, så skulle massivtre velges.

Å regne ut livssykluskostnader er komplisert. Med i regnestykket skal energibruk, driftskostnader og vedlikehold over en periode på minst 30 år med. Både fasade og innvendige materialer skal regnes på. Alt fra gulvbelegg, fasadebekledning og innvendig bekledning skal være i materialer som krever minst mulig vedlikehold, men samtidig ikke koste for mye.

Ullerud helsesenter
Jo Straube

Hver minste ting i helsesenteret vurderes – fra malingen på veggene, vinduer, dører og belegg.

– Vi valgte vedlikeholdsfrie sementplater på fasaden. De delene av fasaden som er av trevirke, er tre som er trykkimpregnert og kokt i olje – det er også uten vedlikehold i minst 30 år. På gulvene inne er det lagt linoleum og fliser, som er mer slitesterkt enn for eksempel parkett og skifer, som arkitektene egentlig ville ha.

Hver minste ting vurderes – fra malingen på veggene, vinduer, dører og belegg.

– I kommunen har vi et krav om at alle materialer må være miljøsertifisert. Det er mye å holde styr på, men etterhvert har vi fått økt kunnskap. Denne byggeprosessen har økt kompetansenivået vårt betraktelig. Men vi hadde ikke klart det uten innleide eksperter, forteller driftssjefen.

Som oppvarming falt valget på vannbåren gulvvarme som hentes ut fra 18 brønner på stedet.  En uventet «bonus» kom da de fant ut at de kunne utnytte varmen som blir produsert av kommunens datasentral, til oppvarming av forbruksvann ved hjelp av CO2 varmepumpe. Datasentralen har blitt plassert i bygget, som ekstra sikkerhetstiltak hvis noe skulle ramme kommunehuset.

– Dette var ikke opprinnelig en del av planen. Men datasentralen produserer enormt med varme, det utnytter vi nå til å produsere varmtvann til bygget. Systemet kostet litt, men utgiften på tre millioner er innspart på to år. Slik ble datasentralen en energiressurs, i stedet for å bli en belastning.

Helsebygget er kommunens første byggeprosjekt i massivtre. Og for driftssjefen var det flere positive overraskelser som slo godt ut på budsjettet. Massivtre-elementene kommer helt ferdig på trailere med åpninger til dører, ventilasjon, rør og vinduer allerede frest ut. Det gir mange færre byggefeil som må rettes underveis og store besparelser.

Les om hvordan Kongsvinger kommune sparte penger på å bygge i massivtre

En annen viktig del av kommunens regnestykke er flerbruken: 

– Ved å bruke aldershjemmet til mer enn et aldershjem, sparer vi utgifter. Her har vi fått plass til fysioterapi og opptrening etter sykehusbehandling, korttidsplasser og omsorgsboliger for demente. I tillegg er det konserter her som er åpne for alle, og organisasjoner og lag kan låne lokaler til ulike aktiviteter. Fordi vi har et nødaggregat her, er bygget også blitt et beredskapssenter hvor vi kan få plass til syke og eldre hjemmeboende som trenger hjelp hvis strømmen skulle bli kuttet over lang tid.

Ved å bygge stort med plass til mange kommer også stordriftsfordeler;

– De ulike bygningene er bundet sammen med ganger, slik at vi kan ha felles kjøkken og mindre bemanning enn om vi spredte plassene ut på flere bygninger.

Ved å flytte de demente fra sykehjemsplasser i egne omsorgsboliger ved siden av aldershjemmet, sparer de også bemanning. De fleste demente klarer seg med mindre hjelp enn de som må ha sykehjemsplass. I tillegg får de bo i egen leilighet, noe mange ønsker.

– I regnestykket kunne vi også legge inn inntektene fra salget av tomten der det gamle aldershjemmet lå. Det var en flott tomt som ble solgt til en eiendomsutvikler som skal bygge leiligheter.

I tillegg kvalifiserte bygget til å få grønt lån fra Kommunalbanken, noe som gir billigere lånerente.

 

Dette prosjektet er finansiert med grønt lån

Vi tilbyr lån med lavere rente til klima- og miljøriktige investeringer. Kvalifiserer din kommunes prosjekt til grønt lån?

Les om KBNs grønne lån