Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Nibor

Nibor står for "Norwegian Interbank Offered Rate". Nibor administreres av Norske Finansielle Referanser AS som er et heleid datterselskap av Finans Norge.

Nibor er en felles betegnelse på pengemarkedsrenter med forskjellige løpetider. Rentene gjenspeiler hva en bank krever for et usikret utlån i norske kroner til en annen bank.

3 mnd Nibor

3 mnd Nibor den mest brukte referanserenten.

KBNs Nibor-lån

PT-lån

Pt-lån er lange og fleksible lån og renten følger utviklingen til 3 mnd Nibor.

  • Stor fleksibilitet og mulighet for skreddersøm
  • Egnet som byggelån med mulighet for opptrekk
  • Minimalt behov for løpende administrativ oppfølging
  • Mulighet for grønt lån med renterabatt på 0,1 prosentpoeng

Nibor-tilknyttet lån

Nibor-tilknyttede lån er lange og fleksible og krever lite administrasjon.

  • God fleksibilitet og mulighet til å gjøre endringer i lånets løpetid
  • Flytende eller fast marginpåslag inntil ti år over Nibor
  • Minimalt behov for løpende administrativ oppfølging
  • Mulighet for grønn renterabatt på 0,1 prosentpoeng