Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Nyheter

Få nyhetene våre i innboksen din.

 

 • Stabil finansiell utvikling

  19.03.2018

  De foreløpige KOSTRA-tallene fra SSB viser at kommunene økte gjeldsgraden noe, reduserte driftsresultatet og økte disposisjonsfondene i fjor sammenlignet med 2016.

  KBN standard bilde
 • Lavere gjeldsvekst og mindre kortere gjeld i Kommune-Norge

  02.02.2018

  De siste tallene fra SSB bekrefter Kommunalbankens estimat før årsskiftet om fallende vekst i kommunenes gjeld. I tillegg taper kort finansiering fortsatt terreng.

  KBN standard bilde
 • Selvkostrente 2017

  04.01.2018

  Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

  KBN standard bilde