Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Få nyhetene våre i innboksen din.

 

 • Lansering av PLATON-nettside

  13.05.2020

  KBN er stolt brukerpartner i Norges største samfunnsfaglige klimaprosjekt PLATON. I dag lanseres prosjektets nettsider.

  KBN standard bilde
 • Norges Bank kuttet styringsrenten til 0%

  07.05.2020

  Aldri før har renten vært så lav.

  KBN standard bilde
 • KBN lanserer digital kundeportal

  07.05.2020

  Dette er et viktig steg på veien til et heldigitalt og sømløst tilbud til kundene våre.

 • Kommentar: Første tertial 2020

  07.05.2020

  Vi har oppsummert hendelsene gjennom første tertial som bakgrunnsinformasjon til bruk i egen finansrapportering for første tertial.

  KBN standard bilde
 • Fortsatt fall i kalkylerenten

  06.05.2020

  Kalkylerente til bruk ved beregning av selvkost tar utgangspunkt i 5 års swap pluss ½ prosentpoeng. I lys av fallet i fastrenter har KBN beregnet selvkostrenten ved utgangen av første tertial og laget et nytt anslag for forventet kalkylerente for hele 2020.

  KBN standard bilde
 • God underliggende drift i svært krevende marked

  30.04.2020

  KBN oppnådde netto renteinntekter på 443 millioner kroner i første kvartal 2020, mot 458 millioner kroner i samme periode i 2019. Den underliggende driften av banken er god, men svært turbulente markedsforhold preger resultatet og balansen for første kvartal.