Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Representantskapet

Representantskapet er et vedtektsfestet organ som skal avgi uttalelser i saker som vedkommer selskapet og ha særlig fokus på selskapets samfunnsrolle og -ansvar. Representantskapet består av representanter fra bankens ulike kundegrupper og velges av generalforsamlingen.

Representantskapet har følgende sammensetning:

Hege Mørk (nestleder), kommunedirektør, Gol kommune

Gunn Marit Helgesen, styreleder KS

Heidi Klaveness, kommunedirektør i Strand kommune

Inger-Lene Håland, Ordfører i Froland kommune

Lone Merethe Solheim, assisterende statsforvalter i Rogaland fylkeskommune

Paul Johan Moltzau, Ordfører i Hurdal kommune

Roar Vevelstad, kommunedirektør i Halden kommune

Sara Hamre Sekkingstad, Ordfører i Alver kommune

Terje Fronth-Pedersen, senior kundeansvarlig, ansattes representant 

Tore Isaksen, rådmann, Ringerike kommune

Tron Bamrud, fylkeskommunedirektør, Innlandet fylkeskommune

Aase Refsnes, ordfører i Steigen kommune

Varamedlemmer:

Nina Bordi Øvergaard, kommunedirektør, Sør-Varanger kommune

Per Ola Johansen, Rådmann i Åfjord kommune

Terje Dalby, senior kundeansvarlig, vara ansattes representant

Tommy Stensvik, kommunedirektør, Vågan kommune

Toril Eeg, fylkesdirektør, Vestfold

 

Kommunal- og distriktsdepartementets observatør av representantskapet:

Cathrin Sætre, ekspedisjonssjef

Otto Leirbukt, avdelingsdirektør

 

Representanskapets sammensetning og oppgaver framgår av kap. IV i KBNs vedtekter.