Hopp til hovedinnhold

Representantskapet

Representantskapet er et vedtektsfestet organ som skal avgi uttalelser i saker som vedkommer selskapet og ha særlig fokus på selskapets samfunnsrolle og -ansvar. Representantskapet består av representanter fra bankens ulike kundegrupper og velges av generalforsamlingen.

Representantskapet har følgende sammensetning:

Ida Stuberg (leder), ordfører i Inderøy kommune

Hege Mørk (nestleder), kommunedirektør, Gol kommune

Ane Mari Braut Nese, fylkesleder i Høyre, Rogaland 

Alfred Bjørlo, ordfører i Stad kommune

Aase Refsnes, ordfører i Steigen kommune

Bjørn Ropstad, fylkesvaraordfører, Agder fylke

Gunn Marit Helgesen, styreleder KS

Leif Harald Walle, rådmann, Stor-Elvdal kommune

Rigmor Brøste, statsforvalter i Møre og Romsdal

Terje Dalby, senior kundeansvarlig, ansattes representant 

Tron Bamrud, fylkesrådmann, Innlandet fylkeskommune

Tore Isaksen, rådmann, Ringerike kommune

Varamedlemmer:

Bente Rudrud Herdlevær, Kommunaldirektør OSU i Bærum kommune

Nina Bordi Øvergaard, rådmann, Sør-Varanger kommune

Terje Fronth-Pedersen, senior kundeansvarlig, vara ansattes representant

Tommy Stensvik, kommunedirektør, Vågan kommune

Toril Eeg, kommunedirektør, Færder kommune

 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementets observatør av representantskapet:

Cathrin Sætre, ekspedisjonssjef

Thor Bernstrøm, avdelingsdirektør

 

Representanskapets sammensetning og oppgaver framgår av kap. IV i KBNs vedtekter.