Hopp til hovedinnhold

Representantskapet

Representantskapet er et vedtektsfestet organ som skal avgi uttalelser i saker som vedkommer selskapet og ha særlig fokus på selskapets samfunnsrolle og -ansvar. Representantskapet består av representanter fra bankens ulike kundegrupper og velges av generalforsamlingen.

Representantskapet ledes av Alfred Bjørlo som er ordfører i Eid kommune og har følgende sammensetning:

Alfred Bjørlo (leder), ordfører, Eid kommune

Berit Flåmo (nestleder), ordfører, Frøya kommune

Rigmor Brøste, fylkesmann i Møre og Romsdal

Bjørn Ropstad, ordfører, Evje og Hornnes kommune

Ane Mari Braut Nese, ordfører, Klepp kommune

Ida Stuberg, ordfører, Inderøy kommune

Leif Harald Walle, rådmann, Stor-Elvdal kommune

Tron Bamrud, fylkesrådmann, Innlandet fylkeskommune

Kjetil Århus, direktør for digitalisering, Bergen kommune

Tore Isaksen, rådmann, Ringerike kommune

Hege Mørk, rådmann, Gol kommune

Terje Dalby, senior kundeansvarlig, ansattes representant 

 

Varamedlemmer:

Toril Eeg, rådmann, Færder kommune

Hans Seierstad, tidl. ordfører i Østre Toten kommune

Tommy Stensvik, rådmann, Vågan kommune

Nina Bordi Øvergaard, rådmann, Sør-Varanger kommune

Terje Fronth-Pedersen, senior kundeansvarlig, vara ansattes representant

 

Kommunal- og Moderniseringsdepartementets observatør av representantskapet:

Sølve Monica Steffensen, ekspedisjonssjef

Thor Bernstrøm, avdelingsdirektør

 

Representanskapets sammensetning og oppgaver framgår av kap. IV i KBNs vedtekter.