Hopp til hovedinnhold

Styret i KBN

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet, herunder ansetter og fastsetter instruks for daglig leder, beslutter og gir fullmakt om låneopptak og velger internrevisor.

Styrets sammensetning og oppgaver fremgår av kap. III i KBNs vedtekter.

Kontakt oss

 • Brit Kristin Rugland

  Styreleder

  Bachelor of Business Administration, Master of Management. Daglig leder i Rugland Investering AS og Stavanger Investering AS. Leder av kompensasjonsutvalget og medlem av risikoutvalget i Kommunalbanken AS. Styreleder i Figgjo AS. Styremedlem i Norfund. Medlem i etikkrådet for Statens pensjonsfond utland.

 • Rune Midtgaard

  Styrets nestleder

  Siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA). Administrerende direktør i Norsk Luftambulanse AS. Leder av risikoutvalget i Kommunalbanken AS.

 • Anne Jenny Dvergsdal

  Ansattes representant siden 2020

  Siviløkonom med CEMS Master. Senior kundeansvarlig i KBN. Personlig vara er Marit Urmo Harstad.

 • Eyvind Aven

  Styremedlem siden 2019

  Siviløkonom samt kursdelen av Høyere Avdeling Studium i bedriftsøkonomi NHH. Sentral i oppbyggingen av Equinors helhetlige risikostyring og nå senior rådgiver innenfor risikostyring i Equinors konsernrisikofunksjon. Medlem i risikoutvalget i Kommunalbanken AS. Varamedlem til styret i Equinor Asset Management ASA og leder av dets risikoutvalg. Styreleder i Diakonisenteret Stavanger.

 • Harald Jacobsen

  Ansattes representant siden 2019

  Siviløkonom. Bærekraftsansvarlig, Kommunalbanken AS. Medlem av kompensasjonsutvalget i Kommunalbanken AS. Styremedlem Utøya AS. Personlig vara er Lars Ludvigsen.

 • Ida Espolin Johnson

  Styremedlem siden 2018

  Advokat, partner i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Medlem av revisjonsutvalget i Kommunalbanken

 • Martha Takvam

  Styremedlem siden 2005

  Siviløkonom og MBA i finans. Tidl. Direktør Group Internal Audit og Group Treasurer, Telenor ASA. Leder av revisjonsutvalget i Kommunalbanken AS. Nestleder i styret for Fontenehuset Asker.

 • Petter Steen jr.

  Styremedlem siden 2015

  Adjunkt. Konsulent/rådgiver i Sveio kommune. Medlem av kompensasjonsutvalget i Kommunalbanken AS. Leder av konsernstyret i Haugaland Kraft AS.

 • Toril Hovdenak

  Styremedlem siden 2020

  Siviløkonom, kommunedirektør i Rauma kommune. Medlem av revisjonsutvalget i Kommunalbanken AS.