Hopp til hovedinnhold

Styret i KBN

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet, herunder ansetter og fastsetter instruks for daglig leder, beslutter og gir fullmakt om låneopptak og velger internrevisor.

Styrets sammensetning og oppgaver fremgår av kap. III i KBNs vedtekter.

Kontakt oss

 • Brit Kristin Rugland

  Brit Kristin Rugland

  Styreleder
 • Rune Midtgaard

  Rune Midtgaard

  Styrets nestleder
 • Anne Jenny Dvergsdal

  Anne Jenny Dvergsdal

  Ansattes representant siden 2020
 • Eyvind Aven

  Eyvind Aven

  Styremedlem siden 2019
 • Harald Jacobsen

  Harald Jacobsen

  Ansattes representant siden 2019
 • Ida Espolin Johnson

  Ida Espolin Johnson

  Styremedlem siden 2018
 • Martha Takvam

  Martha Takvam

  Styremedlem siden 2005
 • Petter Steen jr.

  Petter Steen jr.

  Styremedlem siden 2015
 • Toril Hovdenak

  Toril Hovdenak

  Styremedlem siden 2020