Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Styret i KBN

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet, herunder ansetter og fastsetter instruks for daglig leder, beslutter og gir fullmakt om låneopptak og velger internrevisor.

Styrets sammensetning og oppgaver fremgår av kap. III i KBNs vedtekter.

Kontakt oss

 • Brit Kristin Rugland

  Styreleder

  Bachelor of Business Administration, Master of Management. Daglig leder i Rugland Investering AS og Stavanger Investering AS. Leder av kompensasjonsutvalget og medlem av risikoutvalget i KBN. Styreleder i Figgjo AS. Styremedlem i Norfund. Medlem i etikkrådet for Statens pensjonsfond utland.

 • Rune Midtgaard

  Styrets nestleder

  Siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA). Chief Financial Officer, Scandza AS

 • Eyvind Aven

  Styremedlem siden 2019

  Siviløkonom samt kursdelen av Høyere Avdeling Studium i bedriftsøkonomi NHH. Medlem i risikoutvalget i KBN. Varamedlem til styret i Equinor Asset Management ASA og leder av dets risikoutvalg. Styreleder i Diakonisenteret Stavanger.

 • Ida Espolin Johnson

  Styremedlem siden 2018

  Advokat, partner i Haavind AS. Medlem av revisjonsutvalget i KBN.

 • Ida Texmo Prytz

  Styremedlem siden 2022

  Siviløkonom med mastergrad i økonomisk analyse fra UiS. Nettdirektør i Hålogaland Kraft Nett AS. Styremedlem i Distriktsenergi, styremedlem i SKS Handel. Varamedlem i NHO Arktis, varamedlem i Energi Norge. Medlem av Revisjonsutvalget i KBN.

 • Nils Gunnar Baumann

  Ansattes representant siden 2023

  Siviløkonom. Senior Porteføljeforvalter i KBN. Medlem av kompensasjonsutvalget i KBN. Personlig vara er Harald Jacobsen.

 • Petter Steen jr.

  Styremedlem siden 2015

  Adjunkt. Konsulent/rådgiver i Sveio kommune. Medlem av kompensasjonsutvalget i KBN. Leder av konsernstyret i Haugaland Kraft AS.

 • Toril Hovdenak

  Styremedlem siden 2020

  Siviløkonom, fylkeskommunedirektør i Møre og Romsdal. Medlem av revisjonsutvalget i KBN.

 • Kristine Fausa Aasberg

  Ansattes representant siden 2024

  Master i Finans. Porteføljeforvalter i KBN. Medlem av revisjonsutvalget i KBN. Personlig vara er Anne Jenny Dvergsdal.