Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kundehistorier

Kan behandle 3 300 liter vann i sekundet

I Rogaland ligger Langevatn vannbehandlingsanlegg. Anlegget er et av de største i landet, og har kapasitet til å behandle 3 300 liter vann i sekundet.

Ett av Norges største rense- og biogassanlegg

Biogassanlegget på Grødaland er ett av Norges største rense- og biogassanlegg. Anlegget behandler ulike typer slam, matavfall og annet organisk avfall.

Bilde av vannledninger

Slik frigjør Strand kommune kapasitet i avløpsnettet

Strand kommune skal nå håndtere vann i separate vannledninger, for å unngå å rense allerede rent regnvann. Målet er å spare energi og å frigjøre kapasitet.

Fra dieseldreven til elektrisk truck

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) har høye miljøambisjoner. De skal være en ledende avfallsbedrift, både kvalitets- og miljømessig.

Illustrasjon: Arkitektfirma Grønmo

Innovative energiløsninger i Bodøs nye svømmehall

Svømmehaller krever store mengder vann og energi, men ved å ta i bruk nye energiløsninger og rensesystemer for vann skal Bodø Spektrum oppnå store besparelser.

Produserer biokull og kutter utslipp

Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) bytter ut ordinær flisfyring med pyrolyse i nytt biofyringsanlegg.