Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kundehistorier

Friluftsbarnehage i klimavennlige materialer

Hatlelia barnehage er bygd etter passivhus-standard, og har lavt energibehov.

Nytt avfallsanlegg reduserer transportbehovet

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS skal bygge nytt omlastningsanlegg for matavfall, restavfall, papir-papp-plastavfall, samt glass og metallemballasje.

gate

Klimasmarte Skårersletta: et løft for kommunen - og økonomien

Skårersletta i Lørenskog blir en klimasmart og hyggelig sentrumsgate som innbyr til aktivitet og opphold. I tillegg sparer kommunen millioner på å finansiere prosjektet med grønt lån i KBN.

Ras og tørke tvinger kommunen til å bytte hovedvannkilde

Beiarn kommune flytter deres hovedvannverk som følge av mildere vintre, økt hyppighet av kortidsnedbør og økt rasfare.

Parkeringsplass forvandles til frodig møteplass

Nedre torg i Ski sentrum skal forvandles fra parkeringsplass til et sentralt offentlig rom - en møteplass som vil bidra til et frodig byliv.

Illustrasjonsbilde fra ROAF

Samarbeider for å øke gjenvinningen

12 kommuner i Østfold-regionen har valgt å gå sammen for imøtekomme nye materialgjenvinningskrav fra EU.