Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kundehistorier

Fra dieseldreven til elektrisk truck

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) har høye miljøambisjoner. De skal være en ledende avfallsbedrift, både kvalitets- og miljømessig.

Illustrasjon: Arkitektfirma Grønmo

Innovative energiløsninger i Bodøs nye svømmehall

Svømmehaller krever store mengder vann og energi, men ved å ta i bruk nye energiløsninger og rensesystemer for vann skal Bodø Spektrum oppnå store besparelser.

Produserer biokull og kutter utslipp

Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) bytter ut ordinær flisfyring med pyrolyse i nytt biofyringsanlegg.

Friluftsbarnehage i klimavennlige materialer

Hatlelia barnehage er bygd etter passivhus-standard, og har lavt energibehov.

Nytt avfallsanlegg reduserer transportbehovet

Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS skal bygge nytt omlastningsanlegg for matavfall, restavfall, papir-papp-plastavfall, samt glass og metallemballasje.

gate

Klimasmarte Skårersletta: et løft for kommunen - og økonomien

Skårersletta i Lørenskog blir en klimasmart og hyggelig sentrumsgate som innbyr til aktivitet og opphold. I tillegg sparer kommunen millioner på å finansiere prosjektet med grønt lån i KBN.