Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kundehistorier

Ras og tørke tvinger kommunen til å bytte hovedvannkilde

Beiarn kommune flytter deres hovedvannverk som følge av mildere vintre, økt hyppighet av kortidsnedbør og økt rasfare.

Parkeringsplass forvandles til frodig møteplass

Nedre torg i Ski sentrum skal forvandles fra parkeringsplass til et sentralt offentlig rom - en møteplass som vil bidra til et frodig byliv.

Illustrasjonsbilde fra ROAF

Samarbeider for å øke gjenvinningen

12 kommuner i Østfold-regionen har valgt å gå sammen for imøtekomme nye materialgjenvinningskrav fra EU.

Foto: Øyvind Sætre

Et utstillingsvindu for fremtidens havn

Høsten 2016 ble Karmsund Havns konsept «Intelliport» født. På utbyggingen av det som skal bli Norges største og mest miljøvennlige godshavn, er det vedtatt investeringer for over én milliard kroner.

Innovativt fjernvarmeanlegg bruker sjøvann som energikilde

Innovative Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS (SFV) benytter sjøvann som energikilde i deres varmepumpeanlegg.

Ruster seg mot overvannsproblematikk

Vi forventer hyppigere forekomst av ekstremnedbør i årene som kommer, og en av konsekvensene av dette er mer overvann.