Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kundehistorier

Bygget for fremtiden

Heiser som lager sin egen strøm, gress på taket og sjøvannsbasert kjøleløsning – det nye Munchmuseet har blitt et fremtidsbygg for norske kunstskatter midt i Oslo sentrum.

Biogassanlegget på Grødaland

Rogaland utnytter unike fordeler for produksjon av biogass

Ved IVAR Renseanlegg Grødaland produseres det omtrent 4 500 000 m3 biogass årlig. Det tilsvarer drivstoff-forbruket til 4000 privatbiler med årlig kjørelengde på 15 000 km.

Åpning av Dælibekken bidrar til mer fisk og mindre flom

Bærum kommune gjenåpner Dælibekken for å gjøre bekken levelig for fisk igjen. Dette bidrar både til bedre overannshåndtering og til at bekken blir levelig for fisk igjen.

Moderne teknologi gir enklere kildesortering og mer gjenvinning

IVARS toppmoderne ettersorteringsanlegg på Forus sorterer restavfallet for innbyggerne.

Miljøgate i Fitjar – et system for overvannshåndtering

Fitjar Kommune har som et ledd i klimatilpasningsarbeidet oppført et eget system for overvannshåndtering  en miljøgate.

Klimatiltak ved avslutning av deponi

Krødsherad kommune velger gjør en rekke tiltak for å redusere forurensningen ved avslutning av deponi Slettemoen.