Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Kundehistorier

Foto: Øyvind Sætre

Et utstillingsvindu for fremtidens havn

Høsten 2016 ble Karmsund Havns konsept «Intelliport» født. På utbyggingen av det som skal bli Norges største og mest miljøvennlige godshavn, er det vedtatt investeringer for over én milliard kroner.

Innovativt fjernvarmeanlegg bruker sjøvann som energikilde

Innovative Sandnessjøen Fjernvarmeanlegg AS (SFV) benytter sjøvann som energikilde i deres varmepumpeanlegg.

Ruster seg mot overvannsproblematikk

Vi forventer hyppigere forekomst av ekstremnedbør i årene som kommer, og en av konsekvensene av dette er mer overvann.

Bygget for fremtiden

Heiser som lager sin egen strøm, gress på taket og sjøvannsbasert kjøleløsning – det nye Munchmuseet har blitt et fremtidsbygg for norske kunstskatter midt i Oslo sentrum.

Biogassanlegget på Grødaland

Rogaland utnytter unike fordeler for produksjon av biogass

Ved IVAR Renseanlegg Grødaland produseres det omtrent 4 500 000 m3 biogass årlig. Det tilsvarer drivstoff-forbruket til 4000 privatbiler med årlig kjørelengde på 15 000 km.

Åpning av Dælibekken bidrar til mer fisk og mindre flom

Bærum kommune gjenåpner Dælibekken for å gjøre bekken levelig for fisk igjen. Dette bidrar både til bedre overannshåndtering og til at bekken blir levelig for fisk igjen.