Hopp til hovedinnhold

Miljøeffektrapport 2020 er publisert

Les om nye, grønne prosjekter finansiert i 2020, samlet miljøeffekt av KBNs grønne prosjektportefølje og hvordan prosjektene samsvarer med EUs taksonomi.

25.02.2021 / Nyheter

KBNs grønne obligasjoner finansierer en portefølje av grønne prosjekter i kommunal sektor som bikket 26 milliarder kroner i 2020. Miljøeffektrapporten (impact report) presenterer alle nye, grønne prosjekter som ble finansiert i 2020, i tillegg til å gi et overblikk over samlet miljøeffekt av hele KBNs grønne prosjektportefølje 

Prosjektene vi finansierer bidrar til: 

  • 50 058 tonn CO2e redusert + unngått årlig
  • 36 GWh energi redusert + unngått årlig 
  • 117 GWh fornybar energi produsert årlig

Last ned Miljøeffektrapport 2020 (pdf) 

I 2020 ble det utbetalt 6,3 milliarder kroner i grønne lån til klimavennlige prosjekter i kommuner over hele landet. De grønne lånene har finansiert 48 nye prosjekter året som gikk – blant annet det nye Munch-museet i Oslo, en rekke tiltak for bærekraftig havnedrift i Karmsund og ny hovedvannkilde i klima-utsatte Beiarn kommune. Veksten i KBNs grønne lån utgjorde 34 pst. av total utlånsvekst i 2020. 

Som i fjor har KBN publisert hele prosjektlisten med tilhørende miljøeffekt som regneark.  

Last ned miljøeffektdata 2020 (Excel) 

For første gang har KBN gjort en kartlegging av hvordan prosjektene i grønn prosjektportefølje står seg opp mot de tekniske vurderingskriteriene i EUs taksonomi (klassifisering) for bærekraftige økonomiske aktiviteter. Taksonomien er fremdeles ikke vedtatt i endelig form, så kartleggingen er foreløpig. Kartleggingen i rapporten viser at 9% av KBNs grønne prosjektportefølje ser ut til å være i samsvar med de tekniske kriteriene i taksonomien, mens 59% er vurdert til «samsvarer sannsynligvis». Fullstendig kartlegging kan lastes ned som regneark.  

Last ned kartlegging av KBNs grønne prosjektportefølje mot EU-taksonomien (Excel, engelsk)