Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Nyheter

Få nyhetene våre i innboksen din.

 

 • Stabil gjeldsvekst i kommune­sektoren

  07.05.2018

  Kredittindikatoren for første kvartal 2018 publisert 30. april viser at kommunesektorens gjeld vokste med 1,39 prosent første kvartal 2018.

  KBN standard bilde
 • Må endre Norges viktigste tall

  19.04.2018

  - Systemene for fastsettelse av referanserenter er i endring internasjonalt, og Norge er allerede på etterskudd. Det kan gi økte kostnader for våre kunder. Det skriver vår kapitalmarkedsdirektør Sigbjørn Birkeland i Dagens Næringsliv.

 • Norges Bank venter renteøkning etter sommeren

  20.03.2018

  Norges Bank holdt som ventet styringsrenten på 0,50% på rentemøtet torsdag 15.mars, med en enstemmig avgjørelse i hovedstyret.

 • Stabil finansiell utvikling

  19.03.2018

  De foreløpige KOSTRA-tallene fra SSB viser at kommunene økte gjeldsgraden noe, reduserte driftsresultatet og økte disposisjonsfondene i fjor sammenlignet med 2016.

  KBN standard bilde
 • Lavere gjeldsvekst og mindre kortere gjeld i Kommune-Norge

  02.02.2018

  De siste tallene fra SSB bekrefter Kommunalbankens estimat før årsskiftet om fallende vekst i kommunenes gjeld. I tillegg taper kort finansiering fortsatt terreng.

  KBN standard bilde
 • Selvkostrente 2017

  04.01.2018

  Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

  KBN standard bilde