Hopp til hovedinnhold
Nettsiden støtter ikke Internet Explorer lenger. Vi anbefaler deg å bytte til en annen nettleser, for å øke sikkerheten på nett. Les mer på Microsoft sine sider

Nyheter

Få nyhetene våre i innboksen din.

 

 • God inntjening i andre kvartal

  31.07.2019

  Kommunalbanken AS (KBN) oppnådde netto renteinntekter på 470 millioner kroner i andre kvartal, mot 465 millioner i samme periode for 2018. Utlånsmarginene holder seg stabile og gir tilfredsstillende inntjening.

  KBN standard bilde
 • Nå får du Husbanklån integrert i KBN Finans

  21.06.2019

  Etter et vellykket samarbeid med Husbanken og ikke minst uvurderlig innsats fra våre kunder som har bistått med testing, er det med stor glede vi nå kan meddele at i løpet av august vil tilby integrasjon av Husbankens lån inn i kommunens låneportefølje i KBN Finans.

  KBN standard bilde
 • Snittberegning av selvkostrente for 2019

  21.06.2019

  Flere kommuner ønsker å overvåke 5 års swaprenten som er grunnlaget for kalkylerenten i selvkostregnskapene og KBN vil jevnlig oppdatere våre kunder med denne informasjonen.

  KBN standard bilde
 • Ny renteendring og pengepolitisk rapport fra Norges Bank

  21.06.2019

  Torsdag 20.juni økte Norges Bank økte styringsrenten fra 1 til 1,25 %. Dette var en varslet renteøkning og markedene hadde fullt ut tatt høyde for denne økningen. Norges Bank har siden de startet med å øke rentene i fjor satt den opp med 0,75 prosentpoeng.

  KBN standard bilde
 • Utviklingen i kredittindikatoren (K2) og kostratall i 2018

  21.06.2019

  Her kan du lese KBNs oppsummering av kredittindikatoren for K2 og kostratrallene i fjor.

  KBN standard bilde
 • KBN styrker seg flere med grønne verv

  20.06.2019

  KBN ønsker å bidra til å sette bærekraft på agendaen. Gjennom engasjement i ulike verv nasjonalt og internasjonalt deltar vi aktivt i utviklingen, blant annet som rådsmedlem i Klimastiftelsen og styremedlem for Green Bond Principles.