Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Få nyhetene våre i innboksen din.

 

 • Beregning av selvkostrente 2018

  02.01.2019

  Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid.

  KBN standard bilde
 • Rentenivået videre: Hva forteller rentemarkedet oss?

  18.12.2018

  Rentemarkedet har etter forrige pengepolitiske rapport vært styrt mest av utenlandske faktorer. Både av geopolitiske forhold, handelskrig, håndtering av Italias budsjett underskudd og makroøkonomiske faktorer som mulig avmatting i USA, i tillegg til Brexit og dens påvirkning av britisk økonomi.

 • Norges Bank holdt styringsrenten på 0,75 prosent

  18.12.2018

  Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,75% på rentemøtet torsdag 13. desember, og det ligger fortsatt an til to renteøkninger neste år.

  KBN standard bilde
 • Ekstreme endringer - ekstreme kostnader

  17.12.2018

  Klimaendringer utgjør en stadig større økonomisk risiko, også for norske kommuner. Forebygging må bli prioritert i større grad enn å reparere, men hvor finner man de gode løsningene?

 • Internasjonal pris til Kommunalbanken

  06.12.2018

  - En positiv overraskelse, sier innlånssjef Thomas Møller

  KBN standard bilde
 • På tide å endre Norges viktigste tall

  22.11.2018

  En arbeidsgruppe nedsatt av Norges Bank ser nå på mulige alternativer til dagens norske referanserente (Nibor). Som en stor aktør både i det norske og internasjonale kapitalmarkeder er Kommunalbanken en stor bruker av referanserenter og har derfor gitt sine innspill til arbeidsgruppen.