Hopp til hovedinnhold

Kundehistorier

Samarbeid gir klimagevinst

Klæbu og Trondheim slo seg sammen i januar 2020, men startet enda tidligere med samarbeidet om vann- og avløpshåndteringen. Dette har gitt klimagevinst!

Foto: Jo Straube

God grunn til å velge grønt!

For økonomisjefen i Kongsvinger kommune var regnestykket enkelt; med grønt lån fra KBN sparer de 3.7 millioner rentekroner på den nye ungdomsskolen.

Aldri mer 100-årsflom

Da den lille bygda Kvam i Gudbrandsdalen ble rammet av to 100-årsflommer i løpet av tre år, ble den ufrivillig et symbol på Norges sårbarhet mot ekstremvær. I dag er bygda et utstillingsvindu for robuste tilpasningsløsninger med landets beste flomvern.

Asker velger vår grønne rente

Asker kommune bygger miljøvennlig barnehage og svømmehall og sparer penger gjennom grønn lånefinansiering i Kommunalbanken.